Sesizează online problemele de infrastructură rutieră din Maramures

Trimite sesizarea ta online!

Completează formularul

Cum funcționează?

Completezi formularul

Completezi formularul cu datele tale și detaliile sesizării.

Noi preluăm sesizările

Noi vom prelua și centraliza sesizările primite.

Depunem sesizările

Vom depune toate sesizările primite la insituțiile în cauză.